مولد سوسک میل ورم سوسک میلورم

مولد سوسک میل ورم سوسک میلورم نوعی سوسک تاریکی است که برای تخمگذاری و تولید لارو میل ورم پرورش داده می شود. سوسک مولد میل ورم را در تعداد مورد نیاز مشتری سراسر ایران ارسال می کنیم. تا بتوانند با سوسک های دریافتی مزرعه پرورش میل ورم را راه اندازی کنند یا تست و پایلوت بررسی کنند بعد گسترش دهند.

مولد سوسک میل ورم سوسک میلورم

مولد سوسک میل ورم سوسک میلورم

مزرعه آروین: مولد سوسک میل ورم سوسک میلورم در تعداد ۱۰۰۰ تایی و ۵۰۰۰ تایی و ۱۰ و ۴۰ هزارتایی و بالاتر ارسال می شود.

قیمت سوسک میلورم زنده

مولد میلورم جهت پرورش و تکثیر
یک هزارعدد مبلغ ۳۹۹ هزارتومان
۲ هزارعدد مبلغ ۷۵۹ هزارتومان
۵ هزارعدد ۱ میلیون ۸۹۵ هزارتومان
۱۰ هزارعدد ۳ میلیون ۶۹۵ هزارتومان
۴۰ هزارعدد ۱۴ میلیون ۶۹۹ هزارتومان
این قیمت گذاری برای اردیبهشت ۱۴۰۳ می باشد در ماه های بعدی و سالهای بعدی استعلام بگیرید.

نکات خرید سوسک مولد میلورم زنده

رُند واریز کنید، ۱۱۰۰،۱۵۰۰ عدد ارسال با توجه به حجم ارسال سخت میشه
مشاوره حضوری یا غیرحضوری ده دقیقه رایگان برای شروع به کار
آموزش پرورش میل ورم : صفر تا صد تولید لارو میل ورم
سوسک مولد میل ورم ارسالی با کیفیت هستند و تاکنون بدون حتی یک ناراضی
قابل ارسال به تمام نقاط ایران با اتوبوس به ترمینال شهرتون پس کرایه

خرید سوسک مولد میلورم جهت پرورش Mealworms Beetle

خرید سوسک مولد میلورم جهت پرورش Mealworms Beetle

تعداد مورد نیاز را برای ما پیامک می کنید بعد از دریافت قیمت و شماره کارت
واریز می کنید بعد از واریز نام شهر+نام و نام خانوادگی+ موبایل گیرنده را
به علاوه اطلاعات واریزی پیامک به شماره ۱۸۲۶|۶۸۲|۰۹۱۲ می کنید

روش دریافت مشاوره رایگان قبل از راه اندازی فارم میل ورم

نام و نام خانوادگی + نام شهر + شغل الانتون + فضای سرپوشیده چند مترمربع دارید را
به شماره ۱۸۲۶|۶۸۲|۰۹۱۲ پیامک می کنید
یک روز و ساعتی را به شما اعلام می کنیم و تماس میگیرید
ده دقیقه مشاوره رایگان دریافت می کنید.